Links

Links to other local Choirs (by request)

-------------------------------------------------------------------------------------

Cor Cymysg Dyffryn Conwy
Conwy Valley Mixed Choir

  Details: http://corcymysgdyffrynconwy.weebly.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The Maelgwn Choir  / Mae Cr Maelgwn

The Maelgwn Choir is one of the largest 

and  most successful Male Voice Choirs

in Wales having  been the National Eisteddfod

winners at Bangor in 2005 and Bala in 2009.

 
 
Mae Cr Maelgwn yn un o’r corau mwyaf o ran maint a llwyddiant ymhlith Corau Meibion Cymru wedi iddynt ennill yn Eisteddfodau Bangor yn 2005 a’r Bala yn 2009. 
 

Details: www.maelgwn.co.uk

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lewis Bookshop

Antiquarian Books
Second Hand Books
New Welsh Books
Welsh Greeting Cards
Welsh CDs and DVDs

Siop Lyfrau Lewis

Llyfrau Hynafiaethol
Llyfrau Ail Law
Llyfrau Cymraeg Newydd
Cardiau Cyfarch Cymraeg
Cryno Ddisgiau a DVDau Cymraeg
 

www.sioplyfraulewisbookshop.com

 

Back to first page